Ribolov u Baranji i okolini
Baranjski ribički blog
Vanjski suradnici
Recepti za jela od ribe
Nema zapisa.
Mjesečeve mjene
CURRENT MOON
Restorani u Baranji
Shoutbox 2
Nema zapisa.
Blog
ponedjeljak, svibanj 18, 2015


Baranja, Predator cup  2015. je otvoreno međunarodno natjecanje u ribolovu varalicom iz čamca, pokrenuto s namjerom popularizacije varaličarskog ribolova sa “ULOVI & PUSTI” pristupom, popularizacijom ribolova i turističke promocije Baranje.
Natjecanje se održava u Dražu, na Topoljskom dunavcu. 

 
Organizator i sponzor natjecanja je Rašo ribolov iz Višnjevca 

Domaćin natjecanja je Zajednica ŠRD Baranje

Pokrovitelj natjecanja su:
-   Općina Draž
-   Turističa zajednica općine Draž
-   Pecaroš-os
-   Hrvatski ŠRS
-       IFC lov i ribolov
-       Ribiči & Ribe
Sponzori natjecanja su :
-   Pecaroš-os
-   Rašo ribolov
-   Vermis Višnjevac
-   Centar servisa Josipovac
-   Monarch-Dok
-       Bumble lure
-      Kapitalac
-      Soha lure
 
Prijavu vašeg tima pošaljite na mail; maks.croatia@gmail.com 
 
 
PRAVO NA NATJECANJE I KOTIZACIJA
1.        Kotizacija iznosi 300,00 kn (ili 40 eu za ekipe iz inozemstva)  po ekipi, koju čine dva člana u čamcu. Svim natjecateljima osigurani su: 
    -Večera 19.06.2015.
   - Doručak, ručak i večera 20.06.2015.
   - Doručak i ručak 21.06.2015.
            Spavanje je predviđeno u šatorima, za tu potrebu u organiziranom kampu uz  Ribički dom.  Moguće je iznajmiti i vikendice uz Ribički dom, no to snose natjecatelji.
2.         Plaća se prilikom prijave putem žiro računa  ili na licu mjesta ali najkasnije do 19.06.2015. 
3.        U slučaju da je prijavljeni natjecatelj uplatio kotizaciju, a ne pojavi se na natjecanju, nema pravo na povrat iste.
4.        Ukoliko organizator radi više sile (vremenskih nepogoda ili sli.) otkaže ili odgodi natjecanje, kotizacija će biti vraćena na zahtjev prijavljenog natjecatelja kojemu eventualni novi termin natjecanja ne odgovara, a koji mora biti podnijet u roku od 10 dana Organizator u slučaju više sile (vremenskih uvijeta itd.) ima pravo pomaknuti termin natijecanja bez dodatne naknade natijecateljma.
5.        Natjecatelji se natječu na vlastiti rizik i odgovornost.
 
NAGRADE
 
1. Prvo mjesto: Sponzorska nagrada + medalje
2. Drugo mjesto: Sponzorska nagrada  + medalje
3. Treće mjesto: Sponzorska nagrada  + medalje
4. Četvrto mjesto: Sponzorska nagrada
5. Peto mjesto: Sponzorska nagrada

 
SATNICA
1. Natjecanje traje dva dana (20.-21.06.2015.), a započinje izvlačenjem startnih brojeva koje će se održati u subotu 20. 06. 2015 u 15.00 sati . Natjecatelji su dužni potvrditi prisustvo najkasnije 15 minuta prije početka izvlačenja startnih brojeva. Izvlačenje se vrši redoslijedom kojim su zaprimane prijave za natjecanje. Smatrat će se da su ribiči koji ne budu prisutni u času početka izvlačenja odustali od natjecanja.
2. Natjecanje će se održati na Topoljskom dunavcu / Puškaš /, s početkom : 20.06. 2015 u 16.00 sati i traje do 21.30 , te 21.06.2015  od 7,30  do 13 sati 
   3.  sve ekipe moraju imati čamac sa ili bez motora. Dozvoljen je benzinski motor do 5 HP .


4. Odmah po završetku natjecanja, natjecatelji su dužni svoju  listu ulova predati na mjesto izvlačenja startnih brojeva. Liste se zaprimaju do ranije dogovorenog vremena.
Po zaprimanju  lista ulova komisija za određivanje plasmana izračunati će i obijaviti rezultate ulova za taj dan po startnoj listi
 
SUCI
1.        Sudačka ekipa vrši mjerenje ulova i kontrolira poštivanje propozicija.
2.        Tijekom natjecanja suci su ovlašteni i za nadzor gledateljstva, koje ne smije ometati natjecatelje.
3.        Suci su dužni na licu mjesta razmotriti moguće primjedbe natjecatelja vezane uz regularnost natjecanja, te ih evidentirati u zapisnik. Primjedbe se podnose najbližem sucu, odmah po uočavanju razloga iz kojeg se podnose, odnosno u slučaju da to nije moguće, najkasnije 30 minuta po završetku natjecanja, i to neposredno glavnome sucu. Naknadne i nepravovremene primjedbe neće se razmatrati.
4.        Suci su ovlašteni u bilo kojem trenutku pregledati i provjeriti regularnost opreme i varalica svakog od natjecatelja, a natjecatelj je dužan iste dati na uvid bez ustezanja.
5.        Kod nepoštivanja propozicija, svaki sudac prema vlastitom nahođenju može opomenuti, a u slučaju drastičnog kršenja pravila dužan je bez odgađanja obavijestiti glavnog suca, koji je ovlašten i izreći mjeru diskvalifikacije natjecatelja.
 
FOTOGRAFIRANJE I SNIMANJE
Iz tehničkih, sigurnosnih, kao i autorskih razloga, fotografiranje i snimanje na Cup-u dozvoljeno je isključivo uz važeću akreditaciju. Svi natjecatelji prihvaćanjem pravila Cup-a suglasni su da ih za vrijeme trajanja Cup-a mogu snimati osobe akreditirane od strane organizatora i da o raspolaganju materijalima snimljenim tom prilikom odlučuje isključivo organizator, kojemu za iste prepuštaju i sva materijalna prava, te se tim povodom odriču prava na bilo kakvu naknadu od istog. Natjecatelji prihvaćanjem pravila ujedno ovlašćuju organizatora da u njihovo ime, a prema vlastitom nahođenju, odluči o eventualnoj zabrani snimanja svakog ili bilo kojeg od njih.
Snimatelji ni u kojem trenutku ne smiju ometati natjecatelje u natjecanju, kao ni vršiti radnje koje bi mogle plašiti ili uznemirivati ribu. Snimatelji su dužni sva saznanja o opremi koju natjecatelji koriste, postignutim ulovima, tehnikama ribolova, kao i ostalom što bi moglo utjecati na bilo kojeg od natjecatelja, zadržati za sebe, sve do kraja natjecanja, odnosno izvršiti konzultaciju sa organizatorom, koji je ovlašten odlučiti da li se i koje se informacije mogu objaviti i prije kraja natjecanja.
MEDIJSKI PRIJATELJI: Ribiči & Ribe Bjelovar
PROPOZICIJE
 Propozicije ovog natjecanja određuje isključivo organizator, a za njihovo tumačenje na natjecanju ovlaštena je isključivo komisija sastavljena od predstavnika organizatora i glavnog suca.
 
PRIBOR I MAMCI
1. Lovi se isključivo varaličarskim priborom i varalicom. Najveća dozvoljena dužina štapa je 305 cm.
3. Kontra kuke na udicama su dozvoljene. .
4. Natjecatelji su dužni imati i koristiti adekvatnu čuvaricu (ne metalnu) za čuvanje ribe, te odgovarajuća kliješta za oslobađanje udice. Bez čuvarice i kliješta natjecatelju neće biti dozvoljen pristup natjecanju i poželjno bi bilo da svaki natjecatelj ima metar.
5. Dozvoljena je upotreba podmetača, a zabranjena je kuka (“gaf”) i slična pomagala koja oštećuju ribu.
 
POSTUPAK S ULOVOM
1. Sve se ulovljene ribe puštaju se odmah nakon mjerenja. Ribe teže od 10 kg zadržavaju se u sudačkoj čuvarici dok se ne obavijesti organizator, koji će odlučiti da li se riba zadržava u sudačkoj čuvarici za potrebe snimanja ili se pušta odmah. Izuzetno, organizator može odlučiti da se i lakša riba radi potrebe fotografiranja duže zadrži u čuvarici.
2.  Nakon ulova, natjecatelj mora maksimalno pažljivo osloboditi ribu, živu je spremiti u čuvaricu, te pozvati suca.
3.  Da bi ulov bio važeći za bodovanje i plasman, potrebno ga je ostvariti bez ičijeg uplitanja ili bilo kakvog oblika pomoći.
4.  U  razdoblju od poziva suca do obavljenog mjerenja i puštanja ribe, natjecatelj može loviti, ne udaljavajući se od čuvarice.
5.  Riba se u vodu pušta u prisustvu suca.
6.   Nakon upisa ulova i ovjere startne liste natjecatelj može nastaviti ribolov birajući mjesto po želji, a u skladu s propozicijama natjecanja.
 
STARTNA LISTA
1. Svaki natjecatelj prije početka natjecanja dobiva startnu listu koju nosi sa sobom, a koja sadrži izvučeni startni broj i rubrike za upis ulova. U slučaju gubitka startne liste, dotadašnji ulovi se poništavaju, a od najbližeg suca potrebno je zatražiti novu startnu listu za upis ulova.
2. Nakon mjerenja i vaganja ulova, sudac u startnu listu upisuje: vrijeme ulova, dužinu ulova i varalicu na koju je ulov ostvaren, što ovjerava svojim potpisom. Iste podatke sudac upisuje i u svoj zapisnik. Suglasnost sa upisanim natjecatelj potvrđuje svojim potpisom na startnoj listi. U slučaju da natjecatelj smatra da rezultati dobiveni mjerenjem ne odgovaraju stvarnom stanju, poziva se glavni sudac, čiji je sud mjerodavan i konačan. Glavni sudac, u slučaju kada se pokaže da je ponovno mjerenje bilo neopravdano, može prema vlastitom nahođenju ovlastiti suca kod kojeg je mjerenje ponovljeno da su njegova daljnja mjerenja konačna i mjerodavna bez prava prigovora.
3. Startne liste su osnova za bodovanje, koje vrši komisija koja se sastoji od glavnog suca, predstavnika organizatora, predstavnika domaćina i natjecatelja sa izvučenim startnim brojem 1. U slučaju spriječenosti natjecatelja sa startnim brojem 1, njegovo zaduženje preuzima prvi raspoloživi natjecatelj po uzlaznom redu, prema startnim brojevima. Navedena komisija izračunava bodove i određuje ukupan plasman natjecatelja.
 
 
STARTNI BROJEVI I KRETANJE I VOŽNJA PO JEZERU
1.        Natjecanje započinje prvim zvučnim signalom suca . Natjecatelj je dužan biti pored čamca na svom startnom mjestu pet minuta prije početka natjecanja.
2.        Nakon 15 minuta i drugog zvučnog signala suca, natjecatelji mogu birati pozicije na jezeru, po želji, u već prije predviđenim prostorima jezera
3.         Kretanje po kopnenom dijelu jezera određuje organizator.
4.        Dozvoljen razmak među ribičima je minimum 50 m, a prednost ima ribič koji je prvi došao na određenu poziciju. Ribič koji ima prednost može dozvoliti susjednom da lovi i bliže od 50 m, uz uvjet da pritom ne ometa ostale natjecatelje.
5.        Ulaženje u vodu i ribolov boraveći u vodi nije dozvoljen. Napuštanje čamca bez dozvole suca za vrijeme trajanja ribolova i prilaženje drugih čamaca koji se ne natiječu (osim sudačkih)je zabranjeno!
6.        Nije dozvoljeno bacanje varalice u smjeru koji onemogućava ribolov susjednim natjecateljima, te bilo kakvo drugo namjerno ometanje ostalih natjecatelja, kao i vršenje radnji koje mogu plašiti ili uznemiriti ribu (bučenje, lupanje, i sl.) Kako ovim propozicijama nije moguće predvidjeti sve moguće nesporazume, apelira se na športsko ponašanje i tolerantan odnos samih ribiča. Za nešportsko ponašanje, sudac će opomenuti natjecatelja, a u slučaju drastičnog kršenja pravila obavijestiti će glavnog suca, koji je ovlašten i diskvalificirati natjecatelja.
7.        Moguće nesporazume rješava najbliži sudac.
 
 
BODOVANJE, ODREĐIVANJE PLASMANA I KAZNENE MJERE
1.        Boduju se isključivo ulovi SOMA , ŠTUKE, BASSA, BOLENA, SMUĐA, KLENA I GRGEČA
2.        Eventualni ulovi ostalih ribljih vrsta neće se bodovati niti upisivati u listu.
3.        Boduje se težina ribe u gramima, pomnožena sa koeficijentom ribe, podjeljena sa 10 plus dužina ribe.
4.        Da bi riba uopće bila bodovana, mora biti minimalne dužine određene pravilnikom HŠRS (ribe ispod te dužine vraćaju se u vodu bez mjerenja).
5.        Koeficijenti za bodovanje
-Štuka.  1
-Som    0,5 
     -Smuđ   2  
     - Bolen 1 
     - Bass 2 
     - Klen 2 
     - Grgeč 3 
6.        Riba koja ugine ili je jače ozlijeđena (procjenu da li je riba jače ozlijeđena donosi sudac) zadržava se u sudačkoj čuvarici, a natjecatelju koji ju je ulovio donosi negativne bodove prema istom načinu bodovanja, ali sa negativnim predznakom tako što će mu se priznati pet  riba sa najvećim brojem bodova, a vrijednost uginule ili jače ozlijeđene ribe oduzeti će se od ukupno dobivenih bodova.
7.        Opomena za nešportsko ponašanje ili blaže narušavanje pravila donosi 100 negativnih bodova.
8.        Pozitivni i negativni bodovi međusobno se poništavaju.


gogoribolov @ 16:08 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, prosinac 24, 2014


gogoribolov @ 10:25 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, studeni 15, 2014
Dragan Tenji i dalje ostaje vjeran Baranjskom blogu i šalje svoje ulove :-)gogoribolov @ 15:10 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
petak, svibanj 16, 2014
Odgovor na upit gospodina Željka Tomca; - "Halo ....od kada važi dozvola za otvoreni Dunav".
Ukoliko ste kupili ribolovnu dozvolu koja vrijedi za područje Parka prirode Kopački rit i rijeku Dunav. Vrijede ova pravila:
1. Svaki ribolov zabranjen je u vodama područja Posebnog zoološkog rezervata "Kopački rit".
2. Rekreacijski ribolov se može obavljati istovremeno s dva ribolovna pribora s po jednom udicom ili varalicom.
3. Svaki je ribolov zabranjen u vrijeme mrijesta ribe i to od 01. veljače do 31. svibnja, u cijelom području, osim na kanalima Podunavlje i Vemeljskom Dunavcu uz crpnu stanicu Tikveš na kojima se dopušta ribolov cijele godine, uz lovostaj za sljedeće vrste riba:
- za štuku (Esox lucius L.) od 01. veljače do 31. ožujka,
- za smuđa (Stizostedion lucioperca L.) od 01. ožujka do 31. svibnja,
- za kečigu (Acipenser ruthenus L.) od 01. ožujka do 31. svibnja,
- za šarana (Cyprinus carpio L.) od 01. travnja do 31. svibnja
- za soma (Silurus glanis L.) od 16. travnja do 15. lipnja.
4. Najmanja veličina ribe koje se smije loviti su:
- štuka (Esox lucius L.) 40 centimetara,
- smuđ (Stizostedion lucioperca L.) 40 centimetara,
- kečiga (Acipenser ruthenus L.) 40 centimetara,
- šaran (Cyprinus carpio L.) 40 centimetara,
- som (Silurus glanis L.) 60 centimetara.
5. U vrijeme rike jelena od 25. kolovoza do 20. rujna, zabranjuje se ribolov uz crpnu stanicu "Zlatna Greda" i na Vemeljskom Dunavcu uz crpnu stanicu "Tikveš".
6. Svaki ribolovac dužan je pokupiti otpad i iznijeti ga iz zaštićenog područja.
7. Ovi uvjeti zaštite prirode vrijede od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.


gogoribolov @ 07:37 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
srijeda, travanj 30, 2014
Na mnogobrojne upite kupaca o produljenju radnog vremena
odlučili smo da barem u ljetnom periodu tako i napravimo.
Pa evo novo radno vrijeme od 05.05.2014.

                      PON - PETAK 07,00 - 20,00
                         SUBOTA 07,00 - 19,00
           NEDJELJOM I PRAZNIKOM  07,00 - 13,00

Nadamo se da će kupci biti zadovoljni novim radnim vremenom

DODATNA POVOLJNOST KUPOVINA NEDJELJOM UZ OSMIJEH
   NEDJELJOM POPUST 20 % NA KOMPLETAN ASORTIMAN


             ( popust ne pokriva mamce i primamu )


gogoribolov @ 10:22 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
subota, travanj 19, 2014
gogoribolov @ 09:02 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, travanj 15, 2014
Sezona 2014 je počela tu i tamo se sporadično čuje o ulovima somova, šarana (onih puštenih sa zadnjeg poribjavanja :-)ali fotografija ulova još nema, e pa dok ne počnu dolaziti fotke o ulovima malo reklameeeee :-)

Spremili smo se za sezonu maximalno, pa da se prezentiramo i ovdje, pogledajte fotke pa se dođite i uvjeriti u asortiman, prvoklasnu kvalitetu i odlične cijene. I dalje smo vodeći po kvaliteti vlastitog uzgoja gujavica, po primamama koje svojom cijenom još nitko nije uspio nadmaštiti ( 5 kg primame za 20,00 kn) kuhani kukuruzi u kilogramskim i trokilogramskim pakiranjima za samo 15,00 kn i još mnogo toga. Upotpunili smo asortiman ribičke opreme a ubacili smo ponešto i za lovce.

Tako od ove sezone nudimo u lovačkom asortimanu sve osim oružja i municije, popratni program odijela, čizama, cipela, čistilica, remenja, ulja, soli za primamu divljači, noževi, futrole za pištolje ,puške, šeširi, vreće za spavanje, šatori, ruksaci...

I još puno puno toga, al zato treba doći i uvjeriti se :-)

gogoribolov @ 13:17 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, prosinac 23, 2013


Čestit Bozić!!, Kellemes Karacsonyi Ünneppeket!!, Merry Christmas!!, Froche Weihnachten!!


gogoribolov @ 11:43 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, rujan 26, 2013
Kad nema ulova stavićemo prepariane ribe :-) Evo moja dva zadnja rada, glava soma koji je bio težak 65kg i potočna pastrva sa Gacke 62 cm                                                

gogoribolov @ 15:29 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
četvrtak, lipanj 13, 2013
Pozivamo sve ribiče lijepe naše Hrvatske pa i šire da se odazovu na ovo jedinstveno na u lovu na našu najveću riječnu ribu grabljivicu soma u neprekidnom trajanju od 42 sata.

Organizator: Zajednica ŠRU Baranje Beli Manastir
Mjesto održavanja: Topoljski dunavac - Puškaš
Datum održavanja: 14.-16.06.2013.
Kotizacija: Pojedinac 150 kn, ekipa 300 kn
Staza za lov: od drugog vira pa do Balić foka

Zainteresirani se mogu prijaviti na natjecanje kao pojedinac ili kao ekipa. Ekipu čine 3 člana od kojih ribu smiju loviti samo dvojica, i to svaki sa po tri ribolovna pribora na kojima je po jedna udica. Pojedinac lovi sa tri ribolovna pribora.
Ribolov iz čamca je dozvoljen.

Čamac se smije kretati dužinom cijele staze neograničeno.

Na natjecanju se neće izvlačiti startne pozicije, vec će se natjecateljima omogućiti odabir mjesta za ribolov i logor, kojeg će si sami i urediti.
Pozicije za logor i ribolov moći će se izabrati i zauzeti u petak 14.6.2013. već od 6 sati ujutro.

Svaki natjecatelj ili ekipa dobit će svoj broj koji će morati istaknuti na vidnom mjestu u logoru i na čamcu, a po noći i osvijetliti.

OTVORENJE NATJECANJA:
Otvorenje natjecanja je 14.6.2013. u 14 sati ispred ribičkog doma ZŠRU Baranje na Topoljskom Dunavcu-vikend naselje kod crkve Sv. Petra.

SATNICA NATJECANJA:

PETAK 14.6.2013.
14,00 - 15,00 otvaranje natjecanja
15,00 - 16,00 odlazak na stazu
16,00 početak natjecanja

NEDJELJA 16.6.2013.
10,00 završetak natjecanja
12,00 proglašenje pobjednika i uručenje nagrada i priznanja

Prijavit će se moći i na sam dan održavanja natjecanaj tj. 14.6.2013. do 14 sati gdje će se moći uplatiti i kotizacija.

Ekipe ili pojedinci koji vrše uplatu kotizacije na žiro račun ZŠRU Baranje dužni su prilikom prijave priložiti i preslik uplatnice kao dokaz o uplati kotizacije.

Adresa organizatora: ZŠRU Baranje sv. Martina 1A, Beli Manastir.
Broj žiro-računa: HR 142390001-1100185453
Kontak brojevi:
099-708-6844 Marina Škulac, administrator zajednice
098-181-4739 Anđelko Martinčević, predsjednik natjecateljske komisije
Domaćin natjecanja će za prvo, drugo, treće mjesto i najulov osigurati vrijedne nagrade te za sve natjecatelje završni ručak u nedjelju 16.6.2013.

Ribički ispit:
U subotu 15.6.2013. s početkom u 17 sati održat će se polaganje ribičkog ispita za ribiče - pripravnike, odnosno za one osobe koje nemaju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, a žele biti ribolovci.
Informacije na tel. 031/701-163

Organizator
Zajednica ZŠRU Baranje

gogoribolov @ 15:04 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare